Moje ostatnie wpisy

 •  :: Proszę państwaCzas znów uciec, by móc wolnym być, by móc pisać co s

  108 miesięcy temu

 •  :: Nowy rok
 
&nbsp;<br />
Trochę odświeżam :)Ano więc, zobaczymy jak to będzie w tym roku, oby

  111 miesięcy temu

 •  :: Nic się nie zmieniło
&nbsp;
&<br />;nbsp;
&nbsp;
&nb<br />sp;
Pr&oacute;cz tego, że występowa

  122 miesiące temu

 •  :: Hmm..
&nbsp;
&nbs<br />p;
&nbsp;
&nbsp;
<br />&nbsp;
Magda podsuneła mi fajny pomysł..
jade

  124 miesiące temu

 •  :: Taki ktos zdarza się w życiu tylko raz..
może jeszcze się spotkamy..
moze jeszcze mnie zaskoczysz
mo

  124 miesiące temu

 •  :: &nbsp;
&nbsp;
&am<br />p;nbsp;
&nbsp;
Jak sie czuje?
&nbsp;
Jak śmieć..
&nbsp;
Uczu<br />cie

  124 miesiące temu


Albumy

Aby wykonać akcję musisz się zalogować.

Jeżeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się.

Aby wykonać akcję musisz się zalogować.

Jeżeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się.

Wyślij na komórkę

Nic się nie zmieniło

 

 

 

 

Prócz tego, że występowałem na dwóch koncertach.

Dziękuje za 1398 wyświetleń poprzedniego zdjęcia :) wychodzi 23 wyświetlenia na dzień.. ciekaw jestem tylko, skąd biorą się tacy ludzie, którym chce się do mnie włazić :)

Co by tu jeszcze.. w sumie nic ciekawego.. lada moment będe mieć urodziny, i pod moim zdjęciem zacznie się przez rok wyświetlać: Dawid (l. 16). Cięzko będzie mnie się oswoić z tym :D wczoraj troche pomieszane piwo z winem.. i nie ciekawie za bardzo :) Aa.. pozatym, mam remont w moim pokoju, który zaczyna mnie już wkurzać. Od środy dopiero zrobili od nowa  elektryke, i pog gipsowali cały pokuj.. wczoraj mieli sufit robić.. ale nie robili, dopiero w poniedziałek.. zanim zrobią sufit, podłoge, i sciany do konca to minie cały tydzień jeszcze.. a niech to cholera.. i musze się z moim wujkiem w pokoju kisić.. dziś się troche bardziej wyspaem, bo w piecu zgasło w nocy, bo nikomu nie chciało się lecieć dołożyć, i grzejniki ostygły :D z moim skarbem jestem już prawie 3 miesiące, i się bardzo ciesze że mam kogoś takiego jak ona. Tylko szkoda że wspolne spędzanie ferii zbyt nie wyszło.. no nic, kończe, dodam coś znów za 1,5-2 miesiące :) Do usłyszenia :)

 

 

 

 

Link do wpisu:

Komentarze

joanna96
122 miesiące temu

fajne ;)

joanna96: fajne ;)

odpowiedz

Reklama
122 miesiące temu

Gość: zv7mkzg3Ff
117 miesięcy temu

Każda opinia i ta dobra, i zła jest bazdro ważna, albowiem jest konstruktywna. Może spowodować naprawienie błędf3w albo zmianę stanowiska w niektf3rych kwestiach. Jesteśmy przecież tylko ludźmi i popełniamy błędy.Jednakże ten komentarz jest niesprawiedliwy i bazdro krzywdzący.Rok szkolny podzielony jest na 4 semestry, każdy semestr ma 8 tygodni. W sumie dzieci uczęszczają do szkoły przez 32 tygodnie. Oczywiście do semestru nie są wliczane dni wolne od zajęć. Nauczyciele pracujący w szkole nie otrzymują za te dni żadnego wynagrodzenia. Gdyby nie było tych przerw, rok szkolny zakończyłby się pod koniec kwietnia. Przerwy podyktowane są rf3wnież tym, że nie mamy własnego lokum i korzystamy z gościnności Errigal College i jesteśmy od nich uzależnieni, w pewnym sensie to oni decydują o tym, kiedy zajęcia mogą się odbywać, a kiedy nie. Ogrzewanie jest wyłączane na okres przerwy więc sale lekcyjne są wychłodzone co nie jest dobre dla ucznif3w i nauczycieli.Chciałbym rf3wnież nadmienić, że nauczyciele w ciągu całego roku szkolnego pracują około 40 godzin dydaktycznych charytatywnie, albowiem maja płacone za 1,8 godziny, a zajęcia trwają 3 godziny. Ponadto nauczyciele uczestniczą w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, warsztatach szkoleniowych, kursach, konkursach itd., ktf3re nie odbywają się w czasie zajęć dydaktycznych , i za ktf3re nauczyciele nie pobierają pensji, a nawet sami pokrywają wszelkie związane z tym koszty. Charytatywnie uczestniczą nauczyciele w imprezach szkolnych, ktf3re odbywają się po zajęciach lekcyjnych.Rf3wnież w czasie wolnym od pracy przygotowują się do zajęć,przygotowują rf3żne materiały dydaktyczne i niezbędną dokumentację pedagogiczną. Myślę, że tak nie zachowuje się ktoś, komu nie zależy i ma wszystko w nosie. Podsumowując ten wątek wydaje mi się, że nie każdy z rodzicf3w chciałby pracować częściowo za darmo jak robią to nauczyciele.Chciałbym rf3wnież zwrf3cić uwagę, że koszt jednej godziny lekcyjnej na pierwsze dziecko to 2,5 euro, a na każde kolejne to 1,25 euro. Biorąc za przykład opłaty jakie wnoszą rodzice w innych szkołach, to nasza szkoła jest bazdro tania, co nie znaczy, że gorsza.Niewykwalifikowana opiekunka do dziecka, ktf3ra pełni tylko funkcję opiekuńczą, za godzinę pracy bierze 2 lub nawet 3 razy więcej. Szkoła natomiast oprf3cz roli opiekuńczej pełni funkcję wychowawczą i dydaktyczną.To nieprawda, że j.polski, historia i geografia Polski są ważniejsze niż lekcje muzyki.Nuty są takie same na całym świecie, ale muzyka nie. Muzyka jest częścią składową naszej kultury, jakże ubogi jest człowiek, ktf3ry nie zna własnego języka, historii, zwyczajf3w i tradycji, ktf3ry nie zna swojego dziedzictwa narodowego, kultury i sztuki własnego narodu- pieśni patriotycznych, regionalnych, piosenek lat dziecięcych naszych dziadkf3w i rodzicf3w, malarstwa, architektury itd. Osoba taka zatraca własną tożsamość narodową, bo przecież nie samym chlebem człowiek żyje. Zajęcia muzyczne odbywają się nie godzinę, ale pf3ł godziny tj. od 12:30 do 13:00, w tym samym czasie odbywają się zajęcia logopedyczne. wszystkie zajęcia odbywające się w szkole maja na celu jak najlepsze przygotowanie dziecka. Sprawienie, aby oprf3cz wiedzy, ktf3rą uczeń powinien posiąść, był osobą twf3rczą, otwartą, pewną siebie, asertywną, w pełni uspołeczniona, świadomą swojej przynależności i tożsamości narodowej. Dlatego ważne dla ucznia są rf3wnież zajęcia inne niż dydaktyczne. Podejmowanie rf3wnież wszelkich innych działań ma na celu integrowanie całej społeczności polskiej.Odnośnie zadań domowych, uczniowie powinni mieć zadawane prace domowe, albowiem mają one na celu usystematyzowanie wiedzy ucznia, sprawdzenie jego umiejętności, a także dają możliwość powtf3rzenia przerobionego materiału. Ponieważ zajęcia lekcyjne odbywają się raz w tygodniu, prac domowych może być trochę więcej i tu ogromna rola rodzicf3w, ktf3rzy powinni pomf3c swoim pociechom. Jeżeli coś jest niejasne lub zbyt trudne zarf3wno dla dzieci jak i ich rodzicf3w, zawsze można prosić o pomoc nauczyciela. Nigdy nie jest tak, że dziecko ma zadane pf3ł książki, chyba że prace domowe nie były odrabiane systematycznie. Prawdą jest, że niektf3rzy rodzice uważają, że to nauczyciel ma w tak krf3tkim czasie wszystkiego nauczyć i przerobić z uczniem cały materiał- nic bardziej mylnego. Nauczyciel jest przewodnikiem, natomiast bazdro dużo zależy od chęci dziecka i rodzica, ktf3ry powinien to dziecko motywować do pracy.Przykre jest rf3wnież to, że rodzice nie rozmawiają o swoich wątpliwościach, niepokojach, o tym, co się im nie podoba zarf3wno w sposobie nauczania, jak i prowadzenia szkoły, z nauczycielami i dyrektorem szkoły. Odbywają się przecież zebrania, na ktf3rych można poruszyć każdy temat i znaleźć rozwiązanie każdego problemu. Zawsze po zajęciach lekcyjnych można indywidualnie porozmawiać z nauczycielami i dyrektorem szkoły.Każdy z nas- pedagogf3w-jest osobą otwartą na każde sugestie i wszelkie uwagi, nie obrażamy się tylko uważnie słuchamy i analizujemy. Rodzice wcale nie muszą znać się na nauczaniu dzieci, ale w przypadku wątpliwości zawsze mogą porozmawiać z kadrą pedagogiczną, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i rozwiać ich niepokf3j i wątpliwości.Przygotowuję się rf3wnież do uruchomienia usługi Ankieta na ,,naszej stronie’’ internetowej, ktf3ra jak mam nadzieję rozwiąże w przyszłości wiele probemf3w i pomoże w lepszym funcjonowaniu Polskiej Szkoły.Robert FabisiakDyrektor Polskiej Szkoły w Letterkenny

Gość: Każda opinia i ta dobra, i zła jest bazdro ważna, albowiem jest konstruktywna. Może spowodować naprawienie błędf3w albo zmianę stanowiska w niektf3rych kwestiach. Jesteśmy przecież tylko ludźmi i popełniamy błędy.Jednakże ten komentarz jest niesprawiedliwy i bazdro krzywdzący.Rok szkolny podzielony jest na 4 semestry, każdy semestr ma 8 tygodni. W sumie dzieci uczęszczają do szkoły przez 32 tygodnie. Oczywiście do semestru nie są wliczane dni wolne od zajęć. Nauczyciele pracujący w szkole nie otrzymują za te dni żadnego wynagrodzenia. Gdyby nie było tych przerw, rok szkolny zakończyłby się pod koniec kwietnia. Przerwy podyktowane są rf3wnież tym, że nie mamy własnego lokum i korzystamy z gościnności Errigal College i jesteśmy od nich uzależnieni, w pewnym sensie to oni decydują o tym, kiedy zajęcia mogą się odbywać, a kiedy nie. Ogrzewanie jest wyłączane na okres przerwy więc sale lekcyjne są wychłodzone co nie jest dobre dla ucznif3w i nauczycieli.Chciałbym rf3wnież nadmienić, że nauczyciele w ciągu całego roku szkolnego pracują około 40 godzin dydaktycznych charytatywnie, albowiem maja płacone za 1,8 godziny, a zajęcia trwają 3 godziny. Ponadto nauczyciele uczestniczą w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, warsztatach szkoleniowych, kursach, konkursach itd., ktf3re nie odbywają się w czasie zajęć dydaktycznych , i za ktf3re nauczyciele nie pobierają pensji, a nawet sami pokrywają wszelkie związane z tym koszty. Charytatywnie uczestniczą nauczyciele w imprezach szkolnych, ktf3re odbywają się po zajęciach lekcyjnych.Rf3wnież w czasie wolnym od pracy przygotowują się do zajęć,przygotowują rf3żne materiały dydaktyczne i niezbędną dokumentację pedagogiczną. Myślę, że tak nie zachowuje się ktoś, komu nie zależy i ma wszystko w nosie. Podsumowując ten wątek wydaje mi się, że nie każdy z rodzicf3w chciałby pracować częściowo za darmo jak robią to nauczyciele.Chciałbym rf3wnież zwrf3cić uwagę, że koszt jednej godziny lekcyjnej na pierwsze dziecko to 2,5 euro, a na każde kolejne to 1,25 euro. Biorąc za przykład opłaty jakie wnoszą rodzice w innych szkołach, to nasza szkoła jest bazdro tania, co nie znaczy, że gorsza.Niewykwalifikowana opiekunka do dziecka, ktf3ra pełni tylko funkcję opiekuńczą, za godzinę pracy bierze 2 lub nawet 3 razy więcej. Szkoła natomiast oprf3cz roli opiekuńczej pełni funkcję wychowawczą i dydaktyczną.To nieprawda, że j.polski, historia i geografia Polski są ważniejsze niż lekcje muzyki.Nuty są takie same na całym świecie, ale muzyka nie. Muzyka jest częścią składową naszej kultury, jakże ubogi jest człowiek, ktf3ry nie zna własnego języka, historii, zwyczajf3w i tradycji, ktf3ry nie zna swojego dziedzictwa narodowego, kultury i sztuki własnego narodu- pieśni patriotycznych, regionalnych, piosenek lat dziecięcych naszych dziadkf3w i rodzicf3w, malarstwa, architektury itd. Osoba taka zatraca własną tożsamość narodową, bo przecież nie samym chlebem człowiek żyje. Zajęcia muzyczne odbywają się nie godzinę, ale pf3ł godziny tj. od 12:30 do 13:00, w tym samym czasie odbywają się zajęcia logopedyczne. wszystkie zajęcia odbywające się w szkole maja na celu jak najlepsze przygotowanie dziecka. Sprawienie, aby oprf3cz wiedzy, ktf3rą uczeń powinien posiąść, był osobą twf3rczą, otwartą, pewną siebie, asertywną, w pełni uspołeczniona, świadomą swojej przynależności i tożsamości narodowej. Dlatego ważne dla ucznia są rf3wnież zajęcia inne niż dydaktyczne. Podejmowanie rf3wnież wszelkich innych działań ma na celu integrowanie całej społeczności polskiej.Odnośnie zadań domowych, uczniowie powinni mieć zadawane prace domowe, albowiem mają one na celu usystematyzowanie wiedzy ucznia, sprawdzenie jego umiejętności, a także dają możliwość powtf3rzenia przerobionego materiału. Ponieważ zajęcia lekcyjne odbywają się raz w tygodniu, prac domowych może być trochę więcej i tu ogromna rola rodzicf3w, ktf3rzy powinni pomf3c swoim pociechom. Jeżeli coś jest niejasne lub zbyt trudne zarf3wno dla dzieci jak i ich rodzicf3w, zawsze można prosić o pomoc nauczyciela. Nigdy nie jest tak, że dziecko ma zadane pf3ł książki, chyba że prace domowe nie były odrabiane systematycznie. Prawdą jest, że niektf3rzy rodzice uważają, że to nauczyciel ma w tak krf3tkim czasie wszystkiego nauczyć i przerobić z uczniem cały materiał- nic bardziej mylnego. Nauczyciel jest przewodnikiem, natomiast bazdro dużo zależy od chęci dziecka i rodzica, ktf3ry powinien to dziecko motywować do pracy.Przykre jest rf3wnież to, że rodzice nie rozmawiają o swoich wątpliwościach, niepokojach, o tym, co się im nie podoba zarf3wno w sposobie nauczania, jak i prowadzenia szkoły, z nauczycielami i dyrektorem szkoły. Odbywają się przecież zebrania, na ktf3rych można poruszyć każdy temat i znaleźć rozwiązanie każdego problemu. Zawsze po zajęciach lekcyjnych można indywidualnie porozmawiać z nauczycielami i dyrektorem szkoły.Każdy z nas- pedagogf3w-jest osobą otwartą na każde sugestie i wszelkie uwagi, nie obrażamy się tylko uważnie słuchamy i analizujemy. Rodzice wcale nie muszą znać się na nauczaniu dzieci, ale w przypadku wątpliwości zawsze mogą porozmawiać z kadrą pedagogiczną, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i rozwiać ich niepokf3j i wątpliwości.Przygotowuję się rf3wnież do uruchomienia usługi Ankieta na ,,naszej stronie’’ internetowej, ktf3ra jak mam nadzieję rozwiąże w przyszłości wiele probemf3w i pomoże w lepszym funcjonowaniu Polskiej Szkoły.Robert FabisiakDyrektor Polskiej Szkoły w Letterkenny

Gość: 7dTBYRSB24mk
117 miesięcy temu

I was so confused about what to buy, but this makes it unabtsranddele.

Gość: I was so confused about what to buy, but this makes it unabtsranddele.

decol
117 miesięcy temu

Gość:
Każda opinia i ta dobra, i zła jest bazdro ważna, albowiem jest konstruktywna. Może spowodować naprawienie błędf3w albo zmianę stanowiska w niektf3rych kwestiach. Jesteśmy przecież tylko ludźmi i popełniamy błędy.Jednakże ten komentarz jest niesprawiedliwy i bazdro krzywdzący.Rok szkolny podzielony jest na 4 semestry, każdy semestr ma 8 tygodni. W sumie dzieci uczęszczają do szkoły przez 32 tygodnie. Oczywiście do semestru nie są wliczane dni wolne od zajęć. Nauczyciele pracujący w szkole nie otrzymują za te dni żadnego wynagrodzenia. Gdyby nie było tych przerw, rok szkolny zakończyłby się pod koniec kwietnia. Przerwy podyktowane są rf3wnież tym, że nie mamy własnego lokum i korzystamy z gościnności Errigal College i jesteśmy od nich uzależnieni, w pewnym sensie to oni decydują o tym, kiedy zajęcia mogą się odbywać, a kiedy nie. Ogrzewanie jest wyłączane na okres przerwy więc sale lekcyjne są wychłodzone co nie jest dobre dla ucznif3w i nauczycieli.Chciałbym rf3wnież nadmienić, że nauczyciele w ciągu całego roku szkolnego pracują około 40 godzin dydaktycznych charytatywnie, albowiem maja płacone za 1,8 godziny, a zajęcia trwają 3 godziny. Ponadto nauczyciele uczestniczą w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, warsztatach szkoleniowych, kursach, konkursach itd., ktf3re nie odbywają się w czasie zajęć dydaktycznych , i za ktf3re nauczyciele nie pobierają pensji, a nawet sami pokrywają wszelkie związane z tym koszty. Charytatywnie uczestniczą nauczyciele w imprezach szkolnych, ktf3re odbywają się po zajęciach lekcyjnych.Rf3wnież w czasie wolnym od pracy przygotowują się do zajęć,przygotowują rf3żne materiały dydaktyczne i niezbędną dokumentację pedagogiczną. Myślę, że tak nie zachowuje się ktoś, komu nie zależy i ma wszystko w nosie. Podsumowując ten wątek wydaje mi się, że nie każdy z rodzicf3w chciałby pracować częściowo za darmo jak robią to nauczyciele.Chciałbym rf3wnież zwrf3cić uwagę, że koszt jednej godziny lekcyjnej na pierwsze dziecko to 2,5 euro, a na każde kolejne to 1,25 euro. Biorąc za przykład opłaty jakie wnoszą rodzice w innych szkołach, to nasza szkoła jest bazdro tania, co nie znaczy, że gorsza.Niewykwalifikowana opiekunka do dziecka, ktf3ra pełni tylko funkcję opiekuńczą, za godzinę pracy bierze 2 lub nawet 3 razy więcej. Szkoła natomiast oprf3cz roli opiekuńczej pełni funkcję wychowawczą i dydaktyczną.To nieprawda, że j.polski, historia i geografia Polski są ważniejsze niż lekcje muzyki.Nuty są takie same na całym świecie, ale muzyka nie. Muzyka jest częścią składową naszej kultury, jakże ubogi jest człowiek, ktf3ry nie zna własnego języka, historii, zwyczajf3w i tradycji, ktf3ry nie zna swojego dziedzictwa narodowego, kultury i sztuki własnego narodu- pieśni patriotycznych, regionalnych, piosenek lat dziecięcych naszych dziadkf3w i rodzicf3w, malarstwa, architektury itd. Osoba taka zatraca własną tożsamość narodową, bo przecież nie samym chlebem człowiek żyje. Zajęcia muzyczne odbywają się nie godzinę, ale pf3ł godziny tj. od 12:30 do 13:00, w tym samym czasie odbywają się zajęcia logopedyczne. wszystkie zajęcia odbywające się w szkole maja na celu jak najlepsze przygotowanie dziecka. Sprawienie, aby oprf3cz wiedzy, ktf3rą uczeń powinien posiąść, był osobą twf3rczą, otwartą, pewną siebie, asertywną, w pełni uspołeczniona, świadomą swojej przynależności i tożsamości narodowej. Dlatego ważne dla ucznia są rf3wnież zajęcia inne niż dydaktyczne. Podejmowanie rf3wnież wszelkich innych działań ma na celu integrowanie całej społeczności polskiej.Odnośnie zadań domowych, uczniowie powinni mieć zadawane prace domowe, albowiem mają one na celu usystematyzowanie wiedzy ucznia, sprawdzenie jego umiejętności, a także dają możliwość powtf3rzenia przerobionego materiału. Ponieważ zajęcia lekcyjne odbywają się raz w tygodniu, prac domowych może być trochę więcej i tu ogromna rola rodzicf3w, ktf3rzy powinni pomf3c swoim pociechom. Jeżeli coś jest niejasne lub zbyt trudne zarf3wno dla dzieci jak i ich rodzicf3w, zawsze można prosić o pomoc nauczyciela. Nigdy nie jest tak, że dziecko ma zadane pf3ł książki, chyba że prace domowe nie były odrabiane systematycznie. Prawdą jest, że niektf3rzy rodzice uważają, że to nauczyciel ma w tak krf3tkim czasie wszystkiego nauczyć i przerobić z uczniem cały materiał- nic bardziej mylnego. Nauczyciel jest przewodnikiem, natomiast bazdro dużo zależy od chęci dziecka i rodzica, ktf3ry powinien to dziecko motywować do pracy.Przykre jest rf3wnież to, że rodzice nie rozmawiają o swoich wątpliwościach, niepokojach, o tym, co się im nie podoba zarf3wno w sposobie nauczania, jak i prowadzenia szkoły, z nauczycielami i dyrektorem szkoły. Odbywają się przecież zebrania, na ktf3rych można poruszyć każdy temat i znaleźć rozwiązanie każdego problemu. Zawsze po zajęciach lekcyjnych można indywidualnie porozmawiać z nauczycielami i dyrektorem szkoły.Każdy z nas- pedagogf3w-jest osobą otwartą na każde sugestie i wszelkie uwagi, nie obrażamy się tylko uważnie słuchamy i analizujemy. Rodzice wcale nie muszą znać się na nauczaniu dzieci, ale w przypadku wątpliwości zawsze mogą porozmawiać z kadrą pedagogiczną, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i rozwiać ich niepokf3j i wątpliwości.Przygotowuję się rf3wnież do uruchomienia usługi Ankieta na ,,naszej stronie’’ internetowej, ktf3ra jak mam nadzieję rozwiąże w przyszłości wiele probemf3w i pomoże w lepszym funcjonowaniu Polskiej Szkoły.Robert FabisiakDyrektor Polskiej Szkoły w Letterkenny


No dobrze, ale co to ma do mojego bogia, i/lub osoby?

decol: Gość: Każda opinia i ta dobra, i zła jest bazdro ważna, albowiem jest konstruktywna. Może spowodować naprawienie błędf3w albo zmianę stanowiska w niektf3rych kwestiach. Jesteśmy przecież tylko ludźmi i popełniamy błędy.Jednakże ten komentarz jest niesprawiedliwy i bazdro krzywdzący.Rok szkolny podzielony jest na 4 semestry, każdy semestr ma 8 tygodni. W sumie dzieci uczęszczają do szkoły przez 32 tygodnie. Oczywiście do semestru nie są wliczane dni wolne od zajęć. Nauczyciele pracujący w szkole nie otrzymują za te dni żadnego wynagrodzenia. Gdyby nie było tych przerw, rok szkolny zakończyłby się pod koniec kwietnia. Przerwy podyktowane są rf3wnież tym, że nie mamy własnego lokum i korzystamy z gościnności Errigal College i jesteśmy od nich uzależnieni, w pewnym sensie to oni decydują o tym, kiedy zajęcia mogą się odbywać, a kiedy nie. Ogrzewanie jest wyłączane na okres przerwy więc sale lekcyjne są wychłodzone co nie jest dobre dla ucznif3w i nauczycieli.Chciałbym rf3wnież nadmienić, że nauczyciele w ciągu całego roku szkolnego pracują około 40 godzin dydaktycznych charytatywnie, albowiem maja płacone za 1,8 godziny, a zajęcia trwają 3 godziny. Ponadto nauczyciele uczestniczą w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, warsztatach szkoleniowych, kursach, konkursach itd., ktf3re nie odbywają się w czasie zajęć dydaktycznych , i za ktf3re nauczyciele nie pobierają pensji, a nawet sami pokrywają wszelkie związane z tym koszty. Charytatywnie uczestniczą nauczyciele w imprezach szkolnych, ktf3re odbywają się po zajęciach lekcyjnych.Rf3wnież w czasie wolnym od pracy przygotowują się do zajęć,przygotowują rf3żne materiały dydaktyczne i niezbędną dokumentację pedagogiczną. Myślę, że tak nie zachowuje się ktoś, komu nie zależy i ma wszystko w nosie. Podsumowując ten wątek wydaje mi się, że nie każdy z rodzicf3w chciałby pracować częściowo za darmo jak robią to nauczyciele.Chciałbym rf3wnież zwrf3cić uwagę, że koszt jednej godziny lekcyjnej na pierwsze dziecko to 2,5 euro, a na każde kolejne to 1,25 euro. Biorąc za przykład opłaty jakie wnoszą rodzice w innych szkołach, to nasza szkoła jest bazdro tania, co nie znaczy, że gorsza.Niewykwalifikowana opiekunka do dziecka, ktf3ra pełni tylko funkcję opiekuńczą, za godzinę pracy bierze 2 lub nawet 3 razy więcej. Szkoła natomiast oprf3cz roli opiekuńczej pełni funkcję wychowawczą i dydaktyczną.To nieprawda, że j.polski, historia i geografia Polski są ważniejsze niż lekcje muzyki.Nuty są takie same na całym świecie, ale muzyka nie. Muzyka jest częścią składową naszej kultury, jakże ubogi jest człowiek, ktf3ry nie zna własnego języka, historii, zwyczajf3w i tradycji, ktf3ry nie zna swojego dziedzictwa narodowego, kultury i sztuki własnego narodu- pieśni patriotycznych, regionalnych, piosenek lat dziecięcych naszych dziadkf3w i rodzicf3w, malarstwa, architektury itd. Osoba taka zatraca własną tożsamość narodową, bo przecież nie samym chlebem człowiek żyje. Zajęcia muzyczne odbywają się nie godzinę, ale pf3ł godziny tj. od 12:30 do 13:00, w tym samym czasie odbywają się zajęcia logopedyczne. wszystkie zajęcia odbywające się w szkole maja na celu jak najlepsze przygotowanie dziecka. Sprawienie, aby oprf3cz wiedzy, ktf3rą uczeń powinien posiąść, był osobą twf3rczą, otwartą, pewną siebie, asertywną, w pełni uspołeczniona, świadomą swojej przynależności i tożsamości narodowej. Dlatego ważne dla ucznia są rf3wnież zajęcia inne niż dydaktyczne. Podejmowanie rf3wnież wszelkich innych działań ma na celu integrowanie całej społeczności polskiej.Odnośnie zadań domowych, uczniowie powinni mieć zadawane prace domowe, albowiem mają one na celu usystematyzowanie wiedzy ucznia, sprawdzenie jego umiejętności, a także dają możliwość powtf3rzenia przerobionego materiału. Ponieważ zajęcia lekcyjne odbywają się raz w tygodniu, prac domowych może być trochę więcej i tu ogromna rola rodzicf3w, ktf3rzy powinni pomf3c swoim pociechom. Jeżeli coś jest niejasne lub zbyt trudne zarf3wno dla dzieci jak i ich rodzicf3w, zawsze można prosić o pomoc nauczyciela. Nigdy nie jest tak, że dziecko ma zadane pf3ł książki, chyba że prace domowe nie były odrabiane systematycznie. Prawdą jest, że niektf3rzy rodzice uważają, że to nauczyciel ma w tak krf3tkim czasie wszystkiego nauczyć i przerobić z uczniem cały materiał- nic bardziej mylnego. Nauczyciel jest przewodnikiem, natomiast bazdro dużo zależy od chęci dziecka i rodzica, ktf3ry powinien to dziecko motywować do pracy.Przykre jest rf3wnież to, że rodzice nie rozmawiają o swoich wątpliwościach, niepokojach, o tym, co się im nie podoba zarf3wno w sposobie nauczania, jak i prowadzenia szkoły, z nauczycielami i dyrektorem szkoły. Odbywają się przecież zebrania, na ktf3rych można poruszyć każdy temat i znaleźć rozwiązanie każdego problemu. Zawsze po zajęciach lekcyjnych można indywidualnie porozmawiać z nauczycielami i dyrektorem szkoły.Każdy z nas- pedagogf3w-jest osobą otwartą na każde sugestie i wszelkie uwagi, nie obrażamy się tylko uważnie słuchamy i analizujemy. Rodzice wcale nie muszą znać się na nauczaniu dzieci, ale w przypadku wątpliwości zawsze mogą porozmawiać z kadrą pedagogiczną, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i rozwiać ich niepokf3j i wątpliwości.Przygotowuję się rf3wnież do uruchomienia usługi Ankieta na ,,naszej stronie’’ internetowej, ktf3ra jak mam nadzieję rozwiąże w przyszłości wiele probemf3w i pomoże w lepszym funcjonowaniu Polskiej Szkoły.Robert FabisiakDyrektor Polskiej Szkoły w Letterkenny No dobrze, ale co to ma do mojego bogia, i/lub osoby?

odpowiedz

Dodaj komentarz

nick/imię:

Zaloguj się, jeśli masz już konto.
Zarejestruj się za darmo, jeśli go nie posiadasz.

treść komentarza:

Komentuj

Poleć to zdjęcie znajomym

 :: Nic się nie zmieniło
&nbsp;
&<br />;nbsp;
&nbsp;
&nb<br />sp;
Pr&oacute;cz tego, że wystę

Podaj swój adres e-mail

Podaj adresy e-mail znajomych

Napisz wiadomość

Przepisz kod z obrazka:

 

Znajomi

W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne

Pod osłoną nocy wszystko wydaje się być inne. Ludzie patrzą na siebie w niezwykły sposób. Uczucia się wzmacniają. Serce zaczyna bić zupełnie odmiennym rytmem - rytmem miłości.

Pozostałe (33)

Ostatnie komentarze

Otrzymane|Napisane

 • brak

Ostatnio odwiedzili